سالن ورزشی نامجو

مجتمع/مرکز ورزشی

باز است

سالن ورزشی نامجو

سالن ورزشی نامجو

مجتمع/مرکز ورزشی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۲ ظهر – ۱۰ شب
  2. چهارشنبه۲ ظهر – ۱۰ شب
  3. پنج‌شنبه۲ ظهر – ۱۰ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۲ ظهر – ۱۰ شب
  6. یکشنبه۲ ظهر – ۱۰ شب
  7. دوشنبه۲ ظهر – ۱۰ شب
 • تهران،شهرک اکباتان،خ. شکوری غربی،خ. نفیسی

مکان‌های مرتبط