سالن ورزشی پوریای ولی

مجتمع/مرکز ورزشی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

سالن ورزشی پوریای ولی

مجتمع/مرکز ورزشی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
  3. یکشنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
  4. دوشنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
 • همدان،میدان آزادگان،خ. دانشگاه

مکان‌های مرتبط