سالن ورزشی چند منظوره

مجتمع/مرکز ورزشی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

سالن ورزشی چند منظوره

مجتمع/مرکز ورزشی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعه۸ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
  2. شنبهکل روز بسته است
  3. یکشنبهکل روز بسته است
  4. دوشنبه۸ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
 • شهرستان سیب سوران،خ. فهمیده،خ. امام خمینی

مکان‌های مرتبط