ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • زنجان،اعتمادیه،خ. جمهوری اسلامی،خ. غضنفریان

مکان‌های مرتبط