سرای سنتی شیرقلعه

قلعه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

سرای سنتی شیرقلعه

قلعه

0 از 0 نظر

  • شهرستان مهدی شهر،خ. چاکه په،خ. تیرانداز