سفارت بریتانیا

سفارت خانه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

سفارت بریتانیا

سفارت خانه

5 از 1 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبهکل روز بسته است
  6. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • تهران،فردوسی،خ. جمهوری اسلامی،خ. فردوسی