سفارت جمهوری ازبکستان

سفارت خانه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

سفارت جمهوری ازبکستان

سفارت خانه

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. شنبهکل روز بسته است
  2. یکشنبه۹ – ۱۱ صبح
  3. دوشنبه۹ – ۱۱ صبح
  4. سه‌شنبه۹ – ۱۱ صبح
  5. چهارشنبه۹ – ۱۱ صبح
  6. پنج‌شنبه۹ – ۱۱ صبح
  7. جمعهکل روز بسته است
 • تهران،کاشانک،خ. نسترن