سفارت سابق آمریکا

ساختمان

بسته است

سفارت سابق آمریکا

سفارت سابق آمریکا

ساختمان

3 از 2 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۹ صبح – ۵:۳۰ عصر
  2. جمعه۹ صبح – ۵:۳۰ عصر
  3. شنبه۹ صبح – ۵:۳۰ عصر
  4. یکشنبهکل روز بسته است
  5. دوشنبهکل روز بسته است
  6. سه‌شنبهکل روز بسته است
  7. چهارشنبه۹ صبح – ۵:۳۰ عصر
 • تهران،ایرانشهر،خ. ترابی،خ. بیژن