سفره خانه سنتی مظفری

رستوران

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

سفره خانه سنتی مظفری

رستوران

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۱۱:۳۰ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  2. چهارشنبه۱۱:۳۰ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  3. پنج‌شنبه۱۱:۳۰ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  4. جمعه۱۱:۳۰ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  5. شنبه۱۱:۳۰ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  6. یکشنبه۱۱:۳۰ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  7. دوشنبه۱۱:۳۰ صبح – ۱۱:۳۰ شب
 • کاشان،قاسم بیک،خ. چهل دخترون

مکان‌های مرتبط