سوپرمارکت فرشاد

سوپرمارکت

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

سوپرمارکت فرشاد

سوپرمارکت

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. یکشنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۵:۳۰ عصر – ۹:۳۰ شب
  2. دوشنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۵:۳۰ عصر – ۹:۳۵ شب
  3. سه‌شنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۵:۳۰ عصر – ۹:۳۰ شب
  4. چهارشنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۵:۳۰ عصر – ۹:۳۰ شب
  5. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۵:۳۰ عصر – ۹:۳۰ شب
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۵:۳۰ عصر – ۹:۳۰ شب
 • رشت،شهرک ولی عصر،خ. یعقوب زاده

مکان‌های مرتبط