سکوی پرتاب موشک سفیر

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

سکوی پرتاب موشک سفیر

0 از 0 نظر

  • شهرستان سمنان،جاده سی و شش قدیم