شبکه بهداشت و درمان خواف

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

شبکه بهداشت و درمان خواف

ساختمان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. دوشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. سه‌شنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. چهارشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. یکشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • شهر خواف بلوار فردوسی