شبکه خدمات بهداشتی درمانی استهبان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

شبکه خدمات بهداشتی درمانی استهبان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. یکشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. دوشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • استهبان،کشاورز،خ. پاسداران