شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی

دفتر دولتی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۶ شب
  2. پنج‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۸ صبح – ۶ شب
  5. یکشنبه۸ صبح – ۶ شب
  6. دوشنبه۸ صبح – ۶ شب
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
 • ارومیه،دیزج سیاوش،کنار‌گذر باهنر،خ. دیزج