شرکت تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان

اداره

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

شرکت تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان

اداره

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. دوشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  2. سه‌شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  3. چهارشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  4. پنج‌شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  7. یکشنبه۸ صبح – ۴ عصر
 • بیدستان،آزادراه قزوین