شرکت حمل و نقل پارسیان ترابر توس و مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین پیشتازان ایمن توس

معاینه فنی خودرو

شرکت حمل و نقل پارسیان ترابر توس و مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین پیشتازان ایمن توس

معاینه فنی خودرو

در دوره‌ی کرونا برای اطمینان از ساعت کاری تماس بگیرید.
 • ساعت کاری

  1. دوشنبه۷:۴۵ صبح – ۵ عصر
  2. سه‌شنبه۷:۴۵ صبح – ۵ عصر
  3. چهارشنبه۷:۴۵ صبح – ۵ عصر
  4. پنج‌شنبه۷:۴۵ صبح – ۵ عصر
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۷:۴۵ صبح – ۵ عصر
  7. یکشنبه۷:۴۵ صبح – ۵ عصر
 • Mashhad, استان خراسان رضوی، ایران

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

 • درخواست حذف مکان

  تکراری است، بسته شده است، وجود ندارد و...