شرکت پتروشیمی کردستان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

شرکت پتروشیمی کردستان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۳ عصر
  2. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۳ عصر
  3. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۳ عصر
  4. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۷:۳۰ صبح – ۳ عصر
  7. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۳ عصر
 • شهرستان سنندج،جاده سرنجیانه