شهرداری ارومیه

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

شهرداری ارومیه

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
  3. یکشنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
  4. دوشنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
 • ارومیه،بهشتی،بلوار مدرس،میدان ایالت

مکان‌های مرتبط