شهرداری سمنان

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

شهرداری سمنان

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • سمنان،کهنه دژ،میدان امام خمینی،خ. سعدی

مکان‌های مرتبط