شهرداری قهدریجان

دفتر دولتی

بسته است

شهرداری قهدریجان

دفتر دولتی

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
  • بسته است

    1. شنبه۸:۳۰ صبح – ۸ شب
    2. یکشنبه۸:۳۰ صبح – ۸ شب
    3. دوشنبه۸:۳۰ صبح – ۸ شب
    4. سه‌شنبه۸:۳۰ صبح – ۸ شب
    5. چهارشنبه۸:۳۰ صبح – ۸ شب
    6. پنج‌شنبهکل روز بسته است
    7. جمعهکل روز بسته است
  • قهدریجان،خ. کشاورز،بلوار طالقانی

  • ویرایش اطلاعات

    ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط