شهرداری منطقه ۸ مشهد

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

شهرداری منطقه ۸ مشهد

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. یکشنبه۷ صبح – ۲ ظهر
  2. دوشنبه۷ صبح – ۲ ظهر
  3. سه‌شنبه۷ صبح – ۲ ظهر
  4. چهارشنبه۷ صبح – ۲ ظهر
  5. پنج‌شنبه۷ صبح – ۲ ظهر
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۷ صبح – ۲ ظهر
 • مشهد،عدل خمینی،خ. فیاض بخش،خ. فیاض بخش دوم

مکان‌های مرتبط