شهرک صنعتی ده فاضل نی ریز

شهرک صنعتی ده فاضل نی ریز

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

شهرک صنعتی ده فاضل نی ریز

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • شهرستان نی ریز،جاده قدیم حسن آباد

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...