شهرک صنعتی سنگ نی ریز

شهرک صنعتی سنگ نی ریز

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

شهرک صنعتی سنگ نی ریز

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • باز است

  1. یکشنبهکل روز باز است
  2. دوشنبهکل روز باز است
  3. سه‌شنبهکل روز باز است
  4. چهارشنبهکل روز باز است
  5. پنج‌شنبهکل روز باز است
  6. جمعهکل روز باز است
  7. شنبهکل روز باز است
 • شهرستان نی ریز،جاده قدیم نیریز

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...