شهرک چادری شاه

اردوگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

شهرک چادری شاه

اردوگاه

0 از 0 نظر

  • شهرستان مرودشت،میدان تخت جمشید،خ. پیاده راه تخت جمشید