شهر باستانی دره شهر

مکان تاریخی

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

شهر باستانی دره شهر

مکان تاریخی

0 از 0 نظر

  • شهرستان دره شهر،خ. نیرو هوایی،خ. بعثت،میدان کشاورز