شیر سید باقر

مکان تاریخی

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

شیر سید باقر

مکان تاریخی

0 از 0 نظر

  • بردسکن،میدان علما،خ. طالقانی