عبدالعلی زاده پزشک عمومی تزریق ژل دکتر منوچهر

دکتر

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

عبدالعلی زاده پزشک عمومی تزریق ژل دکتر منوچهر

دکتر

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. دوشنبهکل روز بسته است
  2. سه‌شنبه۵ عصر – ۱۱ شب
  3. چهارشنبهکل روز بسته است
  4. پنج‌شنبه۵ عصر – ۱۱ شب
  5. جمعه۱۰ صبح – ۱۲:۳۰ ظهر
  6. شنبهکل روز بسته است
  7. یکشنبه۵ عصر – ۱۱ شب
 • ارومیه،آزادی،کنار‌گذر باهنر