عمارت دبیرالملک

مکان تاریخی

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

عمارت دبیرالملک

مکان تاریخی

0 از 0 نظر

  • تهران،امین حضور،خ. مصطفی خمینی،خ. نصرالهی،خ. فخر الملک