فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی ایران

دفتر سازمان غیر انتفاعی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی ایران

دفتر سازمان غیر انتفاعی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  3. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  6. یکشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  7. دوشنبه۸ صبح – ۴ عصر
 • تهران،شهرک صدرا،خ. مسیر دسترسی به متروی ورزشگاه آزادی