فرهنگسرای فردوسی

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

فرهنگسرای فردوسی

ساختمان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۸ صبح – ۸ شب
  4. یکشنبه۸ صبح – ۸ شب
  5. دوشنبه۸ صبح – ۸ شب
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۸ شب
 • بندر ماهشهر،دانشگاه،خ. پتروشیمی رازی،خ. فردوسی