فرهنگ سرای امام علی

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

فرهنگ سرای امام علی

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۷ شب
  2. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۷ شب
  3. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۷ شب
  4. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۷:۳۰ صبح – ۷ شب
  7. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۷ شب
 • اندیشه،فاز سه اندیشه،بلوار آزادی،خ. شهرداری شرقی