فروشگاه زنجیره ای اتکا

مرکز خرید

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

فروشگاه زنجیره ای اتکا

مرکز خرید

5 از 1 نظر

 • بسته است

  1. دوشنبه۸ صبح – ۸ شب
  2. سه‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  3. چهارشنبه۸ صبح – ۸ شب
  4. پنج‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۸ صبح – ۸ شب
  7. یکشنبه۸ صبح – ۸ شب
 • قم،باجک یک،خ. نوزده دی،خ. نوزده دی

مکان‌های مرتبط