قبرستان ارامنه کاتولیک

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

قبرستان ارامنه کاتولیک

0 از 0 نظر

  • تهران،صاحب الزمان،بلوار پاسدار گمنام،خ. رضائی تاجری