قصابی آوازه

قصابی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

قصابی آوازه

قصابی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۹ صبح – ۸ شب
  2. چهارشنبه۹ صبح – ۸ شب
  3. پنج‌شنبه۹ صبح – ۸ شب
  4. جمعه۹ صبح – ۸ شب
  5. شنبه۹ صبح – ۸ شب
  6. یکشنبه۹ صبح – ۸ شب
  7. دوشنبه۹ صبح – ۸ شب
 • ارومیه،ولنده سفلی،خ. کوه نوردی،خ. کوه نوردی

مکان‌های مرتبط