قلعه تاریخی علی آباد

مکان تاریخی

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

قلعه تاریخی علی آباد

مکان تاریخی

0 از 0 نظر

  • شهرستان تفت،خ. مجلسی