مجتمع تجاری اداری گلدیس

اداره

باز است

مجتمع تجاری اداری گلدیس

مجتمع تجاری اداری گلدیس

اداره

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۸ شب
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۸ شب
  6. یکشنبه۸ صبح – ۸ شب
  7. دوشنبه۸ صبح – ۸ شب
 • تهران،صادقیه،خ. ستارخان

مکان‌های مرتبط