مجتمع تجاری افشار فاز ۲

مرکز خرید

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجتمع تجاری افشار فاز ۲

مرکز خرید

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. دوشنبه۹ صبح – ۹ شب
  2. سه‌شنبه۹ صبح – ۹ شب
  3. چهارشنبه۹ صبح – ۹ شب
  4. پنج‌شنبه۹ صبح – ۹ شب
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۹ صبح – ۹ شب
  7. یکشنبه۹ صبح – ۹ شب
 • مشهد،هفده شهریور،خ. هفده شهریور،میدان هفده شهریور

مکان‌های مرتبط