مجتمع تجاری سعیدیه

مرکز خرید

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجتمع تجاری سعیدیه

مرکز خرید

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۱۰ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
  3. یکشنبه۱۰ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
  4. دوشنبه۱۰ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
  5. سه‌شنبه۱۰ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
  6. چهارشنبه۱۰ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
  7. پنج‌شنبه۱۰ صبح – ۲ ظهر ۵ عصر – ۱۰ شب
 • همدان،دیباج،خ. میرزاده عشقی،بلوار سعیدیه

مکان‌های مرتبط