مجتمع تجاری نور

مرکز خرید

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجتمع تجاری نور

مرکز خرید

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. شنبه۸ صبح – ۶ شب
  2. یکشنبه۸ صبح – ۶ شب
  3. دوشنبه۸ صبح – ۶ شب
  4. سه‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
  5. چهارشنبه۸ صبح – ۶ شب
  6. پنج‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
  7. جمعهکل روز بسته است
 • شهرستان مهاباد،دوازده شهید،کنارگذر شورا

مکان‌های مرتبط