مجتمع تجاری نگین

مرکز خرید

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجتمع تجاری نگین

مرکز خرید

5 از 1 نظر

 • بسته است

  1. یکشنبه۹ صبح – ۱۱:۴۵ شب
  2. دوشنبه۹ صبح – ۱۱:۴۵ شب
  3. سه‌شنبه۹ صبح – ۱۱:۴۵ شب
  4. چهارشنبه۹ صبح – ۱۱:۴۵ شب
  5. پنج‌شنبه۹ صبح – ۱۱:۴۵ شب
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۹ صبح – ۱۱:۴۵ شب
 • اصفهان،جلفا،خ. توحید،خ. نظر میانی،خ. بقوس خانیان

مکان‌های مرتبط