مجتمع تجاری پردیسان

مرکز خرید

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجتمع تجاری پردیسان

مرکز خرید

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۹ صبح – ۱ ظهر
  2. چهارشنبه۹ صبح – ۱ ظهر
  3. پنج‌شنبه۹ صبح – ۱ ظهر
  4. جمعه۹ صبح – ۱ ظهر
  5. شنبه۹ صبح – ۱ ظهر
  6. یکشنبه۹ صبح – ۱ ظهر
  7. دوشنبه۹ صبح – ۱ ظهر
 • قم،پردیسان،خ. احمد گلی هفتم

مکان‌های مرتبط