مجتمع تجاری گل نرگس

مرکز خرید

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجتمع تجاری گل نرگس

مرکز خرید

4.5 از 2 نظر

 • بسته است

  1. شنبه۹:۳۰ صبح – ۱۰ شب
  2. یکشنبه۹:۳۰ صبح – ۱۰ شب
  3. دوشنبه۹:۳۰ صبح – ۱۰ شب
  4. سه‌شنبه۹:۳۰ صبح – ۱۰ شب
  5. چهارشنبه۹:۳۰ صبح – ۱۰ شب
  6. پنج‌شنبه۹:۳۰ صبح – ۱۰ شب
  7. جمعه۹:۳۰ صبح – ۱۰ شب
 • ورامین،موسی آباد،خ. شهید بهشتی،خ. شهدای ده دی

مکان‌های مرتبط