مجتمع رفاهی تجاری شریعت

مرکز خرید

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجتمع رفاهی تجاری شریعت

مرکز خرید

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۹ شب
  2. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۹ شب
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۹ شب
  5. یکشنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۹ شب
  6. دوشنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۹ شب
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۹ شب
 • گناباد،ناصر خسرو،خ. سعدی