مجتمع رفاهی لاله

مجتمع تفریحی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجتمع رفاهی لاله

مجتمع تفریحی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. یکشنبه۱۲ ظهر – ۱۰ شب
  2. دوشنبه۱۲ ظهر – ۱۰ شب
  3. سه‌شنبه۱۲ ظهر – ۱۰ شب
  4. چهارشنبه۱۲ ظهر – ۱۰ شب
  5. پنج‌شنبه۱۲ ظهر – ۱۰ شب
  6. جمعه۱۲ ظهر – ۱۰ شب
  7. شنبه۱۲ ظهر – ۱۰ شب
 • خرم‌آباد،جهادگران،بلوار زیبا کنار،بلوار کوثر