مجتمع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجتمع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • تبریز،راه آهن،میدان کارگر