مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز

کاربری

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز

کاربری

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • شیراز،ارام،بلوار آزادی،خ. استاد دیرین سیزدهم