مجتمع فرهنگی و ورزشی امام خمینی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجتمع فرهنگی و ورزشی امام خمینی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. دوشنبه۸ صبح – ۸ شب
  2. سه‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  3. چهارشنبه۸ صبح – ۸ شب
  4. پنج‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  5. جمعه۸ صبح – ۸ شب
  6. شنبه۸ صبح – ۸ شب
  7. یکشنبه۸ صبح – ۸ شب
 • اصفهان،آتشگاه،خ. اشرفی اصفهانی،خ. نبوی منش