مجموعه تفریحی شهیده صفا حقیقی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجموعه تفریحی شهیده صفا حقیقی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  2. جمعه۸ صبح – ۱۰ شب
  3. شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  4. یکشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  5. دوشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
 • نی‌ریز،پهنابه،بلوار میرزا کوچک خان،بلوار میرزا کوچک خان