مجموعه فرهنگی ورزشی الغدیر

مجموعه فرهنگی ورزشی الغدیر

مجتمع/مرکز ورزشی

مجموعه فرهنگی ورزشی الغدیر

مجتمع/مرکز ورزشی

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
  • ارومیه،آزادی،بلوار ورزش،کنار‌گذر ورزش

  • ویرایش اطلاعات

    ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط