مجموعه فرهنگی ورزشی شهربانو

باشگاه تناسب اندام

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجموعه فرهنگی ورزشی شهربانو

باشگاه تناسب اندام

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۸ صبح – ۸ شب
  4. یکشنبه۸ صبح – ۶:۳۰ شب
  5. دوشنبه۸ صبح – ۸ شب
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۶:۳۰ شب
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۸ شب
 • تهران،اختیاریه،خ. بهار جنوبی،خ. نیکبخت

مکان‌های مرتبط